MẶT BẰNG CÁC LOẠI CĂN HỘ

CĂN HỘ MẪU

 

 

 

TIẾN ĐỘ THỊ CÔNG DỰ ÁN

Hiện tại công trình đã đổ bê tông sàn 2

CHIA SẺ